Vad gör Decade?

Vad gör vi?

Projektledning
Planera, strukturera och genomföra komplexa projekt. För oss är alla delar i projektet viktiga, och vi lägger stor vikt vid strategi, användbarhet, form och teknik. Vår styrka är sakkunskap, och totalansvar är för oss en självklarhet. Vi tar hand om projektet från ide till lanserad lösning, och självklart även därefter.

Informationsdesign
För oss ligger fokus på användaren, och innehållet som ska förmedlas. Hur ska informationen sorteras och organiseras, vilken är den bästa navigeringen etc.

En logisk och lättanvänd webbplats är avgörande, så för att nå mål jobbar vi mycket med användarvänlighet. Det är viktigt att se utifrån användares synvinkel.

Formgivning
Från Webbdesign till Illustrationer till 3D-animeringar. Vi kan alla delar, så frågan är istället vad formen ska förmedla till användaren. Vårt fokus ligger ofta på att göra den användarvänlig, behaglig och informativ, men formen måste också förmedla rätt budskap och känsla.

Teknik
Tekniken är viktig, och ofta avgörande för en bra lösning. För oss är även här enkelhet nödvändigt, och då menar vi att den teknik som kunden och dess redaktörer berörs av ska vara enkel att administrera. Vi jobbar uteslutande med webbaserade administrationsverktyg i våra webbuppdrag. Det finns idag ett stort antal administrationsverktyg, några riktigt bra och användarvänliga men de flesta håller tyvärr fortfarande väldigt låg standard.